2 april 2015 ”Det går att tycka mycket om snus. Själv tycker jag det är rätt vedervärdigt. Trots detta så har jag med intresse och behållning läst Per Englunds bok Eget snus. … Lättillgängligt och underhållande.” BTJ, häfte nr 11, 2015. Lektör Arvid Höglund.