14 november 2014 ”Med ett journalistiskt bildspråk som inrymmer närhet och empati, men också berättarglädje har han skildrat människors villkor i bland annat Afghanistan, Kongo, Serbien och Pakistan. … Det här är en bok som både innehåller djupaste förtvivlan och en tro om en bättre framtid” BTJ, lektör Tommy Arvidsson, häftepos 15101141