”Läsare som intresserar sig för bruksmiljöer kommer att bli hänförda av denna bok, likaså personer som fascineras av hur vardagsliv levdes på gods och gårdar under frihetstiden. Boken är verkligen en kulturgärning!” Skriver Ulf Lindgren om Hargs bruk och dess ägare, del I i BTJ Häftepos 12112111