8 december 2012 ”Ett långfinger till konstvärlden” Upsala Nya Tidning

Billgren

(Bild ovan från UNTs artikel)