12 mars 2012 ”Helene Billgren älskar brunt, är besatt av Goya, samlar på gamla kläder och är träningsnarkoman. Men mest av allt målar hon. Svulstiga verk med mycket färg.  – Det har blivit så. Flickor som betraktar berg är nog det vanligaste motivet just nu.” skriver Erica Treijs i Svenska Dagbladet