4 juni 2015 ” Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare har nu nått sitt mål, åtminstone för den här gången. Del tre av det enastående bokverket följer ätten Beck-Friis och andra på bruket fram till idag.” Arte et Marte nr 1