26 oktober 2014 ”Matiga texter och ett stort, ögonvänligt bildmaterial. … Så länge jag har varit malmöit och intresserad av denna ryska konst på Malmö museum/Malmö konstmuseum, har jag gnällt över frånvaron av en vettig bok om dessa konstnärer!” Ulf R. Johansson, Kvällsposten