19 mars 2013 “Framför allt finns här en humor, ett oväntat infall, som är kännetecknade för flera av Mozards mest lyckade bilder” Frans Peter Josefsson, Aftonbladet, ser en dramatiskt iscensatt utställning