1 maj 2014 ”Arkitekterna sänker garden inför det gröna rummets magi och låter känslorna styra.” Residence