30 oktober 2014 ”Fyller tomrum om Lars Norén” Dala-Demokraten