Ulla Rhedin är fil.dr. i litteraturvetenskap med avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori (Alfabeta 1992, 2001). Hon är mångårig universitetslärare och sedan år 2000 frilansande föreläsare och skribent om bilderboksteori i Norden. Mellan 1980 och 2010 skrev hon regelbundet bilderbokskritik i Dagens Nyheter. Ulla Rhedin är en av de drivande krafterna bakom Nordiska Akvarellmuseets bilderboksseminarier och boken En fanfar för bilderboken (2013). Sedan 2002 är hon medlem i ALMA-juryn.