Tonie Lewenhaupt är författare, dräkthistoriker och tecknare. Hon är utbildad på Konstfack och har en mångårig erfarenhet av modebranschen i egenskap av journalist, författare och illustratör. Bland hennes tidigare böcker finns Tidlösa trådar – klassiska kläder från antiken till våra dagar, Kläders tysta språk, Svart som – idéer och tankar kring svarta kläder, Inte bara mode – samhället som modeskapare samt Bilden av modet tillsammans med Lotta Lewenhaupt.