Susanne Helgeson är journalist och författare med design som huvudämne. Ekonom i grunden med ett förflutet i marknadsföringsbranschen var hon redaktör på Form Designtidskriften mellan 1998 och 2007. Hon har tidigare gett ut ett flertal böcker, bland annat Svenska Former (2000). Idag frilans med ett specialintresse för designforskning – har i skrivande stund en halvtidstjänst på Designfakulteten, KTH.