Patrik Steorn, fil.dr. disputerade 2006 i konstvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900–1915. Han undervisar och forskar sedan 2007 främst på Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet och tog emot Fulbright Commission Grant for Advanced Research Scholar 2009. Steorns forskning är inriktad på visuella kulturer inom mode, konst och populärkultur från 1700-talet fram till idag, med särskilt intresse för genusoch queerperspektiv. Patric Steorn är även verksam utanför universitetsvärlden som föreläsare, skribent och curator och är vice ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet.