Tidigare ledande befattningar i organisa­tioner och företag, bland annat initiativtagare till Smålands Trädgård ek för. Tillsammans med Marie Hafström redaktör för I det ljusa Småland