Nils-Olof Olsson är född 1942 och har gått arkitektutbildningen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt skulpturutbildningen vid Konstfack i Stockholm. Han har varit verksam som arkitekt i Stockholm under 30 år. Nils-Olof Olsson har skrivit en serie böcker med konstnärers bilder av landskap, samhällen och städer kombinerat med översiktlig historisk idéhistorik och konsthistoriska texter som sammanhållande bakgrund. Böckerna ger en unik bild av vårt land genom konstbilder tillsammans med historiska texter. Serien avslutas nu med den fjärde och sammanfattande boken Sverige genom konstnärens öga.