Mona Wembling är landskapsarkitekt och lärare på SLU, Alnarp. Hon har bland annat utformat Jubileumsträdgården i Sofiero, Järnvägsparken i Trelleborg och lapidariet i Sibbhult. Hon undervisar främst i växtkomposition och vegetationsgestaltning och har medverkat i ett antal trädgårdsböcker, skrivit artiklar samt författat boken Natursten i Trädgården.