Märta Holkers är filosofie magister, konsthistori- ker, kulturjournalist och författare med särskild inriktning på keramik och glas. Hon har medverkat i såväl dagstidningar som facktidskrifter samt gett ut ett flertal fackböcker, däribland Lisa Larson – keramiker, Den svenska målarkonstens historia, De svenska antikviteternas historia samt Sven Erik Skawonius som formgivare i den svenska konst­ industrin.