Marie Rehnberg (f. 1954) är konsthistoriker inriktad på 1900-talets konst och konstindustri i Sverige.

Hon forskar, föreläser och undervisar för uppdragsgivare som auktionshus, högskolor och museer. Marie Rehnberg har bland annat givit ut böckerna Höganäs Keramik AB, om ett företags historia och produktutveckling och Margaretakyrkan, om arkitekturen och konsten i Svenska Margaretakyrkan i Oslo. Anna Petrus: Skulptör, industrikonstnär och pionjär är hennes andra bok om Anna Petrus.