Tidigare verksam i statsförvaltningen, f. d. generaldirektör, engagerad i hembygdsrörelsen. Tillsammans med Olof Karlander redaktör för I det ljusa Småland.