Magdalena Holdar är lektor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är sedan 2007 huvudlärare för Curatorprogrammet, ett internationellt masterprogram vid Stockholms universitet, men har också undervisat i konsthistoria vid både Konstfack och Södertörns högskola under senare år. Våren 2014 tillträder hon som en av intendenterna för konstsamlingen på Stockholms universitet.