Jörgen Nordqvist arbetar som grafisk designer med inriktning på bokformgivning och designprogram. Han är utbildad i grafisk design på HDK, Göteborg, där han tog en Master of Fine Arts in Design 2001. Hans formgivning har bl.a. blivit uttagen till Svensk Bokkonst, design- och illustrationtävlingen Kolla! och var representerad i Ung Svensk Form 2001. Jörgen Nordqvist har ställt ut i bl.a. USA, Tyskland, Polen, Ryssland, Norge och Sverige.