Inger Olausson kommer ifrån Tjörn i Bohuslän och efter studier på trädgårdslinjen på lantbruksskolan i Dingle och på folkhögskolor läste hon till hortonom på SLU med fokus på miljöfrågor. Hon doktorerade i agrarhistoria med en avhandling om handelsträdgårdarnas historia. Som akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien etablerade hon forskningsfältet hortikulturhistoria och är bland annat ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Inger Olausson är idag verksam på Uppsala universitet och har vid sidan om företaget Hortikultura.