Erika Lunding är författare, lärare, redaktör, översättare och forskare inom mode- och litteraturvetenskap. Under 12 år har hon även varit handledare i skrivande för blivande illustratörer och grafiska formgivare på Konstfack. 2006–2008 arbetade hon som bibliotekarie vid Kungl. biblioteket med affischsamlingen. Sedan 2012 har Erika Lunding en masterexamen vid Stockholms universitet, Centrum för modevetenskap/Institutionen för mediestudier. Hon är också medlem av det akademiska nätverket International Girls Studies Association, samt dess skandinaviska gren FlickForsk!.