Erik Hagman fotograferade sin första bild när han var tolv år gammal, två år senare följde uppdrag åt lokaltidningen i Sala alltsedan har han varit verksam som fotograf. Han var tidigt intresserad av fotohistoriska processer och arbetar även idag huvudsakligen med bilder på papper.

Erik är utbildad på Högskolan för fotografi i Göteborg då Tuija Lindström var professor, har varit assitstent åt Frederik Lieberath och Fabian Baron samt arbetat på det analoga fotolaboratoriet Indigo.

Landskapsbilden är central i Eriks bildvärldstartpunkten är ofta en plats, ett dilemma ochprocessen är undersökande och utforskande, inte helt olikt ett journalistiskt förhållningsätt. I oktober 2022 släppte han boken Barriärer som berättar om miljöer i ytterstaden som ur ett stadsplaneringsperspektiv anses som mindre viktiga, och de förknippas sällan med stadens ansikte eller identitet.