Elina Druker är lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har en bakgrund inom bildkonst och har i sin forskning riktat in sig på barnlitteratur, särskilt bilderböcker och illustrationshistoria. Elina Druker disputerade med en avhandling om den nordiska bilderbokens modernism 2008, och har publicerat böcker och artiklar om bilderböcker såväl i Sverige som internationellt. Hon är medlem i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och redaktör för bokserien Children’s Literature, Culture, and Cognition vid John Benjamins förlag i Amsterdam. För närvarande arbetar hon med ett forskningsprojekt om bilderbokskonstnären Eva Billow.