Dan Hallemar är skribent och redaktör. Han har sedan början på 2000-talet varit verksam i dags- och fackpress, däribland Expressen Kultur, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och tidskriften Arkitektur. Han har varit skribent och redaktör för ett flertal bokprojekt såsom Guide till svensk Landskapsarkitektur, Höga hus Stockholm, Tio byggnader som definierade 1960-talet och Tio byggnader som definierade 1920-talet samt Äta ute om svensk samtida restaurangarkitektur och Svenska villor. Han driver sedan sex år podcasten Staden tillsammans med urbanhistorikern Håkan Forsell och är förläggare på Arkitektur förlag. Han har mottagit Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2013 och samma år Olle Enquist-medaljen för förtjänstfull gärning inom arkitekturområdet.

 

Foto: Stellan Herner