Boel Nordgren är född i Blekinge och härstammar från småbrukarsläkter där brukandet av jorden fortsatt genom generationerna. Hon har en examen i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, och har även läst bland annat agrarhistoria och ekonomisk historia. Under en period arbetade hon som forskningsassistent vid SLU Alnarp, men under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon drivit eget som trädgårdshistoriker och trädgårdsantikvarie i företaget Edlas Have.