Ystad-Metall 1919–1969: När metallen satte Ystad på designkartan

Under 1920- och 1930-talen blev föremål av tenn, brons och mässing från Ystads Metallindustri berömt i initierade formkretsar världen över. Antikvarien Jonas Barros Eriksson har grävt i arkiv, rotat på vindar och intervjuat släktingar till konstnärerna för att kunna berätta företagets tidiga historia. Föredraget baseras på boken ”Ystad-Metall 1919–1969”, utgiven 2020.

Onsdagen den 28 oktober kl. 19.00
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Sammarr. YF – Ystads Kulturhistoriska Förening.
Entré 80 kr, medlemmar i YF – Ystads Kulturhistoriska Förening 40 kr.
Plats: Klostret