Beskrivning

VstraHamnen_layout

Från sliten industrihamn till ekologiskt hållbart boende med spännande arkitektur. Denna remarkabla förvandling genomgick Västra hamnen i Malmö inför den internationellt uppmärksammade boutställningen Bo01. Vid horisonten löper bron och närheten till kontinenten är påtaglig. Idag är Västra hamnen ett av regionens mest expansiva och attraktiva områden. Detta är guiden till arkitektur, djurliv, ekologi, byggnadskonst och mycket annat som dagligen lockar ett stort antal besökare till området.