Beskrivning

För konstnären Carl Fredrik Reuterswärd var grafiken en följeslagare och experimentverkstad ända sedan studieåren. Det var runt 1954 på Konsthögskolan som CFR började med grafik i en serie underfundiga etsningar, ömsom gycklande, ömsom undanglidande. I det omfattande bokverket Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd presenteras samtliga grafiska verk men också alla hans affischer och, inte minst, ännu ett område där han var en pionjär, nämligen som skapare av artists´ books. I essäer och kommentarer av Thomas Millroth, Annerose Keβler och Norbert Nobis, får de olika verken kommentarer och förklaringar.