Beskrivning

Sandel_layout

Stockholms Dagblad var en plantskola för blivande stjärnor inom svensk press. Barbro Alving arbetade där som ung reporter liksom den unge pressfotografen Karl Sandels. Lördagen den 31 augusti 1926 gjorde Sandels sitt livs scoop på stationen i Södertälje. Där steg nämligen Belgiens kronprins Leopold av på väg till sin fästmö prinsessan Astrid. Han lurade det väntande pressuppbådet på Stockholms central, dock inte Karl Sandels, som var ensam om bilderna på prins Inkognito.

Några år senare, 1934, startade denne företagsamme unge man sitt företag, Sandels illustrationsbyrå, och genom åren skulle han knyta flera välkända fotografer till byrån. Sandels var mycket formmedveten och var en av de första svenska fotograferna, som medvetet utnyttjade geometriska former i reportage- och nyhetsbilder.

I kvarlåtenskapen efter denne pionjär i svensk fotokonsts historia, har bevarats en fantastisk bildskatt som nu förvaltas av bildbyrån IBL i Ljungbyhed. I boken presenteras ett urval bilder från denna samling, huvudsakligen från 1920- och 30-talens Stockholm och fram till tiden för andra världskrigets slut. Bilderna ackompanjeras av författaren Stefan Ersgårds målande och historiskt initierade texter. Boken om fotograf Karl Sandels är ett historiskt dokument, som innehåller många tidigare ej publicerade bilder.