Beskrivning

I en svit av tre böcker belyses Lars Bülow och Kersti Sandin Bülows insatser som möbelformgivare, inredningsarkitekter och designentreprenörer. Sedan starten under 70-talet har de förespråkat och skapat design för ökad jämlikhet och större välbefinnande – i hemmen och på arbetsplatser. Böckerna bygger på ett omfattande arkiv av bland annat skisser, ritningar, foton, pressklipp och en samling av möbler, prototyper och modeller.

I Sandin Bülow: Inredningsarkitekter får vi följa deras väg fram till yrket, deras inredningsuppdrag och några av de debatt-, bostads- och designutställningar som de arbetat med sedan slutet av 1970-talet. Boken speglar svensk designhistoria under fyra decennier.

I Sandin Bülow: Möbelformgivare möter vi dem som formgivare med början i en tid då basmöbler blir ett begrepp och möbelinstitutets provningar vägleder både producenter och konsumenter, fram till 2000-talets internationellt uppmärksammade design i det egna möbelföretaget Materia. Texter av Hedvig Hedqvist, Susanne Helgeson samt Ingrid Sommar.

I Sandin Bülow: Designentreprenörer tar de steget och startar det snabbväxande möbelföretaget Materia mitt under brinnande finanskris. Utifrån visionen ”Ideas Materialized” och med design som grund skapade de en värderingsstyrd verksamhet som två decennier senare fortfarande är ett osedvanligt starkt varumärke.

Böckerna om Sandin & Bülow kommer i en box.  Bilderna har tagits av Jonas Sällberg, fotograf med särskild känsla för objektens samspel med omgivande rumsligheter, deras ytskikt och material, siluetter och form.

SB_layout