Hem/Alla böcker, Trädgård/Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt.

Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt.

249 kr

Johannes Gernandt var akademiträdgårdsmästare i Lund 1808-1828. År 1837 skrev han Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt. (med plancher.), som nu för första gången publiceras i sin helhet. Boken innehåller en inledande essä om Johannes Gernandt och tiden han verkade i, vackra illustrationer samt en omfattande växtlista med vetenskapliga och svenska namn.

Författare: Lennart Engstrand, Marie Widén

Beskrivning

Gernandt_layout

Johannes Gernandt var akademiträdgårdsmästare i Lund 1808-1828. År 1837 skrev han Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt. (med plancher.), som nu för första gången publiceras i sin helhet.

Manuskriptet var naturligtvis handskrivet, men tämligen lättläst. En första genomläsning visade att det är så intressant ur många synvinklar, att det borde göras tillgängligt för fler. Det utgör ett stycke svensk trädgårdshistoria från en tid som är bristfälligt studerad. Cirka 700 växter nämns och sortimentet berättar mycket om det tidiga 1800-talets syn på prydnads- och köksväxter.

Vid denna tid kom allt fler växter till Europa genom växtsamlare runt om i världen och framsynta odlare som Johannes Gernandt lärde sig snabbt att ta vara på dem. Det hände oerhört mycket med den svenska trädgårdsnäringen under det tidiga 1800-talet. Det startades handelsträdgårdar, plantskolor och trädgårdsskolor. Gernandt var en av de trädgårdsmän som stod mitt i händelseförloppet.

Boken innehåller en inledande essä om Johannes Gernandt och tiden han verkade i, vackra illustrationer samt en omfattande växtlista på de vetenskapliga och svenska namn på arter och sorter som han nämner i sitt manuskript.

FörfattareLennart Engstrand, Marie Widén
ISBN978-91-7843-499-2
Antal sidor174
FormFlexoband
Utgivningsdatum2017-01-01
Rek. utpris249 kr
Ladda ner pressmeddelanden

Ladda ner omslag