Beskrivning

Maja Spasovas konst kännetecknas av det gränsöverskridande i dess vidaste bemärkelse, mellan olika statsgränser, politiska system, bortom religioner. Hon är ständigt inbegripen i att arbeta med passager, övergångar och rörelser mellan olika element. I den här boken presenteras några av Maja Spasovas serier av teckningar, som tillkommit som i omedvetna flöden. Boken är på svenska och engelska.

”Ett av mina första barndomsminnen är att jag ligger på mage på golvet omringad av ett hav av pappersblad och färgkritor och jag tecknar – och det är lyckans lycka, en oförgriplig salighet. Så är det fortfarande. Dagarna jag inte tecknar kan lätt fyllas av oro och obalans. När jag tecknar är jag i harmoni med världen. Jag är uppfylld av glädje. Att teckna är som att andas: inandning – låta anden in i dig; utandning – låta anden ut ur dig… man andas in livsgivande energi, man andas ut teckning…” Maja Spasova