Beskrivning

Katrinetorp_layout

Den skimrande gustavianska epoken var begynnelsepunkt för empiren som samtidigt var inspirerad av Napoleons pompösa och krigiska kejsarstil. En era som i mångt och mycket var en brytningstid mellan gammalt och nytt …

Det var under denna period som landeriet Katrinetorp strax utanför Malmö färdigställdes, en stramt nyklassicistisk byggnad målad i empirens ockraröda modefärg. En skånsk pärla, som fortfarande lyser till nytta och glädje för dagens besökare, såväl interiört som i den klassiska franska trädgården och engelska landskapsparken.