Hem/Arkitektur/Hus mot himlen – Hållbar hybris?

Hus mot himlen – Hållbar hybris?

310 kr

I den illustrerade antologin Hus mot himlen Hållbar hybris? skildras höghusbyggande utifrån vitt skilda perspektiv. I totalt 16 kapitel belyser en bred skara forskare och praktiker höghus utifrån aspekter som arkitektur, estetik, mikroklimat, historia, branding samt sociala aspekter. Medverkar gör bland andra Martin Rörby, Antony Wood, Lotta Lander, Linda Shamma och Gert Wingårdh.

Författare: Krister Olsson, Gabriella Olshammar, Björn Siesjö

Beskrivning

Höghus och skyskrapor väcker ofta mer debatt än andra byggnader. Varför? Hur välgrundat kan höghusen tillskrivas vissa egenskaper och negativ eller positiv påverkan på omgivningen? Hur mycket handlar det snarare om känslor och estetiska eller politiska ställningstaganden? I antologin Hus mot himlen Hållbar hybris? skildras höghusbyggande utifrån vitt skilda perspektiv.

I totalt 16 kapitel belyser en bred skara forskare och praktiker höghus som fenomen och ingrediens i stadsmiljön utifrån arkitektoniska perspektiv, planeringsprocesser och media, naturvetenskapliga och ingenjörsmässiga ingångar. Några artiklar är spekulativa och inspirerade av film och virtuella världar. Framför allt beskrivs svenska exempel på höghusprojekt, även om många internationella utblickar presenteras. Medverkar gör bland andra Martin Rörby, Antony Wood, Mari Ferring, Lotta Lander, Linda Shamma och Gert Wingårdh.

Bokens innehåll:
Förord: Gabriella Olshammar
Kapitel 1. Gabriella Olshammar, Krister Olsson och Björn Siesjö: Inledning
Kapitel 2. Martin Rörby: Ett växelspel över tiden skyskrapan i vision, fiktion och verklighet
Kapitel 3. Thommy Eriksson: Det virtuella höghuset
Kapitel 4. Bosse Bergman: Skyskrapan – stad i staden eller tvärgata mot himlen
Kapitel 5. Claes Caldenby: Som om om inte fanns 25 år av höga hus i Göteborg
Kapitel 6. Marcus Adolphson: Tellus Towers en meningsfull byggnad i den hållbara staden?
Kapitel 7. Rasmus Waern: Det höga huset orsak och verkan
Kapitel 8 Krister Olsson: Att sätta sig på kartan högtflygande planer
Kapitel 9. Antony Wood: Skyskrapan i den ekologiska tidsåldern förnyade perspektiv och principer för en höghusarkitektur med lokala förtecken
Kapitel 10. Per G. Berg & Madeleine Granvik: Funktionell täthet att balansera täthet och rymlighet i svenska städer
Kapitel 11. Ulla Westerberg & Mauritz Glaumann: Närklimat kring stora hus
Kapitel 12. Mari Ferring & Lotta Lander: En blandad stad på höjden? Le Corbusier och efterkrigstidens experiment Unité d Habitation
Kapitel 13. Juan Velásquez Atehortúa: Los Pobladores diffraktioner mot det gentrifierade höghuslandskapet i Caracas
Kapitel 14. Gabriella Olshammar: Ett återbrukstorn i Göteborgs hamn. Den industriella skrapan och funktionsblandningens möjligheter
Kapitel 15. Gert Wingårdh: Höga drömmar
Kapitel 16. Linda Shamma: På vilken höjd försvinner fåglarna?

FörfattareKrister Olsson, Gabriella Olshammar, Björn Siesjö
FormgivarePatric Leo