Beskrivning

Detta bokverk består av tio volymer och sammanfattar fem händelserika decennier då fotografin genomgår stora förändringar. Fotografiska institutioner etableras och läggs ned; dokumentärfotografin får lämna plats för ett mer subjektivt fotografi, och med det postmoderna genombrottet förändras scenen i grunden. Tillsammans med Fotografi i Sverige 1970–2014 del 1 är det en unik historisk studie.

Fotografi i Sverige 1970–2014, Del II (finns endast i 300 exemplar)
Verkligen?! (återuppförd)/Really?! (reenacted), 2009
Bländande bilder (återuppförd)/Dazzling Pictures (reenacted), 2010
Lika med (återuppförd)/Equals (reenacted), 2011
Sammanfattning/Summary, 2012
Världar och verkligheter/Worlds and Realities, 2012
Tre fotografer. Tre tendenser/Three Photographers. Three Trends, 2012
Tidslinjen/Timeline, 2012
Tidens långsamhet, livets flykt/Time’s Slowness and Life’s Swiftness, 2014
Performning History. Photography in Sweden 1970-2014, 2014
Fotografins företrädare/Photography’s Proponents, 2015

Fotografi i Sverige 1970–2014, Del I
Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige1970–2000/Between Realities. Photography
in Sweden 1970–2000, 2014
Det synliga. Samtida svensk fotografi/The Visible. Swedish Contemporary Photography, 2014

Projektet Performing History är Niclas Östlinds doktorsavhandling i fotografi genomförd på Akademin Valand vid Göteborgs universitet.