Höghus och skyskrapor väcker ofta mer debatt än andra byggnader. Varför? Hur välgrundat kan höghusen tillskrivas vissa egenskaper och negativ eller positiv påverkan på omgivningen? Hur mycket handlar det snarare om känslor och estetiska eller politiska ställningstaganden? I en paneldebatt den 20 februari, kl. 19-21 på Pusterviks Restaurangscen (Järntorgsgatan 12, Göteborg) vill vi belysa dessa frågor ur olika perspektiv.

Deltagare i debatten är Claes Caldenby, professor emeritus arkitekturens teori och historia, Ola Serneke, byggherre till Karlatornet i Göteborg, Catharina Thörn, urbanforskare vid Göteborgs universitet och Gert Wingårdh, arkitekt. Debatten leds av Mari Ferring, byggnadsantikvarie och senior rådgivare vid WSP. Debatten arrangeras som ett boksläppsevenemang för den nyss ut­givna antologin Hus mot himlen – Hållbar hybris? 

Ingen föranmälan krävs. Först till kvarn …