Tisdagen den 7 maj, kl. 17.30-19.00, på Konstbokhandeln Konst-ig i Stockholm (Åsögatan 124) samtalar skribenter från den nyligen ut­givna antologin Hus mot himlen – Hållbar hybris? om höga hus. Vilka möjligheter, faror och utmaningar är kopplade till de höga husen  då, nu och i framtiden?

Medverkar gör Martin Rörby, arkitektur­­historiker, Rasmus Wærn, ­arkitekt och arkitektur­historiker samt Linda Shamma, konstnär. Konferencierer är Marcus Adolphson, doktor och forskare vid Avdelningen för urbana och regionala studier vid KTH och Mari Ferring, byggnadsantikvarie och rådgivare vid WSP.